سطح تراز دریاچه اورمیه ۶۶سانتی‌متر کاهش یافت
سطح تراز دریاچه اورمیه ۶۶سانتی‌متر کاهش یافت

سطح تراز دریاچه اورمیه ۶۶سانتی‌متر کاهش یافت سعید شهند، سرپرست اداره کل حفاظت محیط ‌زیست آذربایجان‌غربی از کاهش ۶۶سانتی‌متری سطح تراز دریاچه اورمیه خبر داد.بی کفایتی مسئولین فاجعه انسانی و کشاورزی در سه استان به بار خواهد اورد طوفان نمک زندگی میلیون ها انسان و کشاورزی نابود خواهد کرد

سطح تراز دریاچه اورمیه ۶۶سانتی‌متر کاهش یافت

سعید شهند، سرپرست اداره کل حفاظت محیط ‌زیست آذربایجان‌غربی از کاهش ۶۶سانتی‌متری سطح تراز دریاچه اورمیه خبر داد.بی کفایتی مسئولین فاجعه انسانی و کشاورزی در سه استان به بار خواهد اورد طوفان نمک زندگی میلیون ها انسان و کشاورزی نابود خواهد کرد