«سعید مظفری‌زاده» سرپرست تراکتور شد
«سعید مظفری‌زاده» سرپرست تراکتور شد

«سعید مظفری‌زاده» سرپرست تراکتور شد با حکم هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل، سعید مظفری‌زاده داور پیشکسوت فوتبال کشورمان سرپرست تیم تراکتور شد. به گزارش تایسیزنیوز، سعید مظفری‌زاده داور پیشکسوت کشورمان که در زمان قضاوت خود یکی از بهترین داوران فوتبال ایران به حساب می‌آمد امروز پس از مدت‌ها دوری از این رشته ورزشی به عنوان سرپرست تیم […]

«سعید مظفری‌زاده» سرپرست تراکتور شد

«سعید مظفری‌زاده» سرپرست تراکتور شد

با حکم هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل، سعید مظفری‌زاده داور پیشکسوت فوتبال کشورمان سرپرست تیم تراکتور شد.

به گزارش تایسیزنیوز، سعید مظفری‌زاده داور پیشکسوت کشورمان که در زمان قضاوت خود یکی از بهترین داوران فوتبال ایران به حساب می‌آمد امروز پس از مدت‌ها دوری از این رشته ورزشی به عنوان سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز انتخاب شد.

مظفری‌زاده جانشین اکبر ذوالمجدیان شد.