سفارت ایران در ژاپن ترور “شینزو آبه” را محکوم کرد
سفارت ایران در ژاپن ترور “شینزو آبه” را محکوم کرد

سفارت ایران در ژاپن ترور “شینزو آبه” را محکوم کرد 🔹سفارت ایران در ژاپن در پیامی توییتری نوشت: ترور ناجوانمردانه شینزو آبه را محکوم می کنیم. آرزو می کنیم خداوند سلامتی و بهبودی عاجل به ایشان عطا فرماید.

سفارت ایران در ژاپن ترور “شینزو آبه” را محکوم کرد

🔹سفارت ایران در ژاپن در پیامی توییتری نوشت: ترور ناجوانمردانه شینزو آبه را محکوم می کنیم. آرزو می کنیم خداوند سلامتی و بهبودی عاجل به ایشان عطا فرماید.