سفیر انگلیس از ایران خارج می شود
سفیر انگلیس از ایران خارج می شود

🔹وزیر خارجه انگلیس: برای انجام رایزنی های بیشتر پس از اعدام اکبری، سفیر خود را موقتا از ایران خارج می کنیم.

🔹وزیر خارجه انگلیس: برای انجام رایزنی های بیشتر پس از اعدام اکبری، سفیر خود را موقتا از ایران خارج می کنیم.