سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه
سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشت:خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه به کمترین مقدار در سه سال گذشته و حدود یک سوم سال پیش رسید. 🔹در شرایطی که قدرت خرید مردم (به ویژه برای کالاهای خارجی) به شدت سقوط پیدا کرده است، سفرهای خارجی کم است […]

سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشت:خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه به کمترین مقدار در سه سال گذشته و حدود یک سوم سال پیش رسید.

🔹در شرایطی که قدرت خرید مردم (به ویژه برای کالاهای خارجی) به شدت سقوط پیدا کرده است، سفرهای خارجی کم است و حتی خرید خانه ایرانیان در ترکیه به شدت کاهش یافته است، موج جدید صعود قیمت دلار توسط عوامل دولتی و ذینفعان در بنگاهها و بانکهای خصولتی و بخش خصوصی رانتی عملیاتی شد.

🔹هنوز مردم از زیر بار چهار سال ابرتورم دولت قبل کمر راست نکرده‌اند، که با حذف ارز ترجیحی و پس از آن سونامی افزایش قیمت دلار، موج جدیدی از ابرتورم به حرکت درآمده است.