سقوط قیمت ارز در بازار تبریز
سقوط قیمت ارز در بازار تبریز

سقوط قیمت ارز در بازار تبریز 🔹به دنبال افزایش احتمال انتخاب جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت ارز در بازار غیر رسمی تبریز به ۲۴ هزار تومان کاهش یافت. 🔹پیش بینی می شود روند این کاهش در نخستین روز کاری بازار (شنبه) با ریزش بیشتری همراه باشد.

سقوط قیمت ارز در بازار تبریز

🔹به دنبال افزایش احتمال انتخاب جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت ارز در بازار غیر رسمی تبریز به ۲۴ هزار تومان کاهش یافت.

🔹پیش بینی می شود روند این کاهش در نخستین روز کاری بازار (شنبه) با ریزش بیشتری همراه باشد.