سقوط مرگبار، در جنگل مه‌آلود
سقوط مرگبار، در جنگل مه‌آلود

سقوط مرگبار، در جنگل مه‌آلود 🔹جسد مرد پاراگلایدرسوار که در شرایط بد جوی پرواز کرده بود، پس از ۵روز جست‌وجو کشف شد 🔹 مرد جوان وقتی متوجه شد همسرش و خلبان دیگری که دقایقی سوار بر پاراگلایدر پرواز کرده بودند سقوط کرده‌اند سوار بر پاراگلایدر تلاش کرد خودش را به آنها برساند اما به‌دلیل ابر […]

سقوط مرگبار، در جنگل مه‌آلود

🔹جسد مرد پاراگلایدرسوار که در شرایط بد جوی پرواز کرده بود، پس از ۵روز جست‌وجو کشف شد

🔹 مرد جوان وقتی متوجه شد همسرش و خلبان دیگری که دقایقی سوار بر پاراگلایدر پرواز کرده بودند سقوط کرده‌اند سوار بر پاراگلایدر تلاش کرد خودش را به آنها برساند اما به‌دلیل ابر و مه شدید در جنگل سقوط کرد و تیم‌های جست‌وجو پس از ۵روز  موفق شدند پیکر بی‌جان او را کشف کنند.

🔹 شواهد نشان می‌داد او روی درختی به ارتفاع حدود ۵۰متر سقوط کرده و بعد از آن درحالی‌که از ارتفاع آن اطلاع دقیقی نداشته خودش را از درخت آزاد و ناخواسته سقوط کرده است.