سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز
سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز

سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز قیمت دلار در ۹۰ روز گذشته، نزدیک به ۷ هزار تومان رشد کرده است. قیمت دلار در ۲۱ شهریور ماه امسال ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده. یک ماه بعد به ۳۲ هزار و ۷۴۰ تومان رسیده. 🔹 ۲۱ آبان ماه، ۳۵ هزار و ۳۲۰ تومان شده […]

سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز

قیمت دلار در ۹۰ روز گذشته، نزدیک به ۷ هزار تومان رشد کرده است. قیمت دلار در ۲۱ شهریور ماه امسال ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده. یک ماه بعد به ۳۲ هزار و ۷۴۰ تومان رسیده.

🔹 ۲۱ آبان ماه، ۳۵ هزار و ۳۲۰ تومان شده و روز گذشته در کانال‌های فردایی به ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان رشد قیمت داشته است.

🔹 با این حساب باید گفت که ارزش پول ملی ایران در این ۹۰ روز بیش از ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.