سندیکای کارخانجات چای:چای ۵۰ درصد گران می‌شود
سندیکای کارخانجات چای:چای ۵۰ درصد گران می‌شود

سندیکای کارخانجات چای:چای ۵۰ درصد گران می‌شود رحمت سمیعی، رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای:🔹 افزایش نرخ برگ سبز درجه یک باید بیشتر از برگ سبز درجه دو باشد، افزود: با توجه به این افزایش نرخ ها، امسال چای سیاه ۵۰ درصد گران می‌شود.

سندیکای کارخانجات چای:چای ۵۰ درصد گران می‌شود

رحمت سمیعی، رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای:🔹 افزایش نرخ برگ سبز درجه یک باید بیشتر از برگ سبز درجه دو باشد، افزود: با توجه به این افزایش نرخ ها، امسال چای سیاه ۵۰ درصد گران می‌شود.