سهامداران سهام عدالت چطور متوجه افزایش سرمایه‌ها شوند؟
سهامداران سهام عدالت چطور متوجه افزایش سرمایه‌ها شوند؟

🔻سهامداران سهام عدالت چطور متوجه افزایش سرمایه‌ها شوند؟ وحید روشن قلب ،مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. 🔹سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام […]

🔻سهامداران سهام عدالت چطور متوجه افزایش سرمایه‌ها شوند؟

وحید روشن قلب ،مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند.

🔹سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.