سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود
سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود

🔘 سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود 🔺 ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد جمعه (یکم مهر) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

🔘 سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود

🔺 ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد جمعه (یکم مهر) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.