سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند‌
سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند‌

سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند‌ سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت تغییر نکرده است، اما سهمیه بنزین آزاد (۳۰۰۰ تومانی) از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است تا با توجه به قیمت بسیار پایین بنزین نسبت به کشورهای همسایه، قاچاق بنزین در مرزها کاهش یابد.‌ به گزارش تایسیز نیوز سهمیه «بنزین […]

سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند‌

سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت تغییر نکرده است، اما سهمیه بنزین آزاد (۳۰۰۰ تومانی) از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است تا با توجه به قیمت بسیار پایین بنزین نسبت به کشورهای همسایه، قاچاق بنزین در مرزها کاهش یابد.‌

‌سهمیه بنزین 1500 تومانی تغییر نمی‌کند‌

به گزارش تایسیز نیوز سهمیه «بنزین آزاد» کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است اما سهمیه بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی (۶۰ لیتر در هر ماه) تغییر نکرده است.

اغلب مردم معمولا از سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خود استفاده می‌کنند و پس از تمام شدن سهمیه، معمولا از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده می‌کنند و به سراغ سهمیه آزاد کارت سوخت شخصی نمی‌روند، با این حال ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی نیز در کارت‌های سوخت شخصی وجود دارد که معمولا استفاده نمی‌شود.

در حال حاضر در ۹۷ درصد جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت جایگاه‌دار موجود است.

طبق بررسی خبرنگار ، کاهش ۵۰ لیتری سهمیه سوخت ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی، برای مقابله با قاچاق بنزین در برخی استان‌های مرزی خصوصا جنوب‌ شرق است و در روند سوخت‌گیری عموم مردم تاثیر خاصی ندارد.

همچنین با توجه به آنکه در ایام کرونا و کاهش سفرها، ذخیره سهمیه بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومانی) به ۹ ماه افزایش یافته بود و امکان ذخیره سوخت یارانه‌ای تا ۵۴۰ لیتر فراهم بود، پس از ایام کرونا در حال حاضر مدت زمان ذخیره سهمیه سوخت به ۶ ماه و ‌حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافته است، حال اگر پس از ۶ ماه در کارت سوختی‌ سهمیه بنزین یارانه‌ای (‌۱۵۰۰ تومانی) مصرف نشود، ‌سهمیه جدید برای این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.

طبق پیگیری خبرنگار، این کار در راستای تسهیل حساب و کتاب سهمیه‌ها انجام شده است.