سهم اشتغال بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی ۱.۴ درصد بالاتر از متوسط کشور
سهم اشتغال بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی ۱.۴ درصد بالاتر از متوسط کشور

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان امسال سهم اشتغال بخش خصوصی استان با ۸۷.۲ درصد، ۱.۴ درصد از رقم کشوری بالاتر بوده است. به گزارش تایسیزنیوز، فرهاد ذوقی اظهار کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است؛ […]

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان امسال سهم اشتغال بخش خصوصی استان با ۸۷.۲ درصد، ۱.۴ درصد از رقم کشوری بالاتر بوده است.

به گزارش تایسیزنیوز، فرهاد ذوقی اظهار کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است؛ به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود و نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: مرکز آمار ایران نیز بر این اساس طرح آمارگیری نیروی کار را با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار به طور فصلی، سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گیری چرخشی در فصل های مختلف سال اجرا می‌کند.

ذوقی ادامه داد: این طرح در فصل پاییز ۱۴۰۲ براساس نمونه‌ای متشکل از ۱۹۰ خوشه ۱۲ خانواری از خانوارهای شهری و روستایی آذربایجان شرقی، از ۲۰ آبان تا سوم آذر سال ۱۴۰۲ اجرا و به علت ساختار پراکندگی نمونه‌ها، امکان برآورد شاخص‌ها در سطح شهرستانی مقدور نبوده و نتایج طرح در سطح استان بررسی می شود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: براساس نتایج اجرای طرح نیروی کار استان آذربایجان شرقی در فصل تابستان سال ۱۴۰۲شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری کل، نرخ بیکاری جوانان و نرخ اشتغال استان نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تری نسبت به کل کشور است.

وی اضافه کرد: براساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۳.۵ درصد، ۱.۹ درصد از نرخ مشارکت کشوری و همچنین نسبت اشتغال استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۰.۶ درصد، ۲.۳ درصد از نسبت اشتغال کشور بیشتر است.

ذوقی خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله آذربایجان شرقی در تابستان سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۶.۶ و ۱۴.۵ درصد بوده که از نرخ های بیکاری کشوری به ترتیب ۱.۳ و ۰.۶ درصد کمتر است.

وی ادامه داد: بررسی سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت آذربایجان شرقی در تابستان سال ۱۴۰۲ نیز نشان می دهد این بخش ها به ترتیب با ۱۷.۹ و ۳۹.۶ درصد از سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت کل کشور به ترتیب ۲.۴ و ۵.۶ درصد بیشتر بوده است.