سهم ۷۱ میلیون تومانی هر کارتخوان در یک ماه!
سهم ۷۱ میلیون تومانی هر کارتخوان در یک ماه!

🔻سهم ۷۱ میلیون تومانی هر کارتخوان در یک ماه! 🔹براساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در شهریور امسال به بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه و سال قبل افزایش داشته است. 🔹در این میان کارتخوان‌های فروشگاهی سهم بیش از ۹۲ درصدی […]

🔻سهم ۷۱ میلیون تومانی هر کارتخوان در یک ماه!

🔹براساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در شهریور امسال به بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه و سال قبل افزایش داشته است.

🔹در این میان کارتخوان‌های فروشگاهی سهم بیش از ۹۲ درصدی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان نیز به رقم ۷۱ میلیون و۷۵۴ هزار تومان رسیده است.