سهیل مهدی، مدیر مسابقات سازمان لیگ: ارایه مدارک ماشین سازی رویه محلات داشت.
سهیل مهدی، مدیر مسابقات سازمان لیگ: ارایه مدارک ماشین سازی رویه محلات داشت.

⭕️ سهیل مهدی، مدیر مسابقات سازمان لیگ: ارایه مدارک ماشین سازی رویه محلات داشت. 🔸 آقای بیاتلو ادعاهایی کرده که در مراجع مربوطه به آن رسیدگی خواهد شد. بیاتلو بعد از صحبت‌هایی که انجام داد، بلافاصله این صحبت‌ها را تکذیب کرد که نشان می‌دهد خودش هم به عمل نادرستش پی برده است. 🔸 تیم ماشین‌سازی […]

⭕️ سهیل مهدی، مدیر مسابقات سازمان لیگ: ارایه مدارک ماشین سازی رویه محلات داشت.

🔸 آقای بیاتلو ادعاهایی کرده که در مراجع مربوطه به آن رسیدگی خواهد شد. بیاتلو بعد از صحبت‌هایی که انجام داد، بلافاصله این صحبت‌ها را تکذیب کرد که نشان می‌دهد خودش هم به عمل نادرستش پی برده است.

🔸 تیم ماشین‌سازی با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی حتی مدارک‌شان را به صورت دستی تحویل نداده بودند چه برسد به اینکه بخواهند آن را بارگذاری کنند. 

🔸 اگر قصوری بوده از جانب خود باشگاه صورت گرفته و با توجه به عدم مراجعه به ایفمارک از نظر ما مدارک کامل نبود که خانم دکتر هراتیان با مسئولیت پزشکی خودش کمبود مدارک پزشکی بازیکنان را پذیرفت و اگر بازیکنی حادثه قلبی برایش رخ می‌داد مسئولیتش متوجه خانم هراتیان بود. 

🔸 ما حتی محرومیت بیاتلو را پیگیری کردیم و از کمیته انضباطی خواستیم که این محرومیت را برگرداند تا این مربی بتواند روی نیمکت بنشیند.