سه هفته از حمله به سلمان رشدی گذشت؛ حتی یک عکس از او منتشر نشد
سه هفته از حمله به سلمان رشدی گذشت؛ حتی یک عکس از او منتشر نشد

سه هفته از حمله به سلمان رشدی گذشت؛ حتی یک عکس از او منتشر نشد با گذشت بیست و یک روز از حمله به نویسنده کتاب آیات شیطانی، رسانه‌های غربی حتی یک عکس از او منتشر نکرده‌اند. 🔹فارس نوشت: به نظر می‌رسد اگر این عملیات با موفقیت همراه نبود، رسانه‌های غربی برای اثبات عدم موفقیت […]

سه هفته از حمله به سلمان رشدی گذشت؛ حتی یک عکس از او منتشر نشد

با گذشت بیست و یک روز از حمله به نویسنده کتاب آیات شیطانی، رسانه‌های غربی حتی یک عکس از او منتشر نکرده‌اند.

🔹فارس نوشت: به نظر می‌رسد اگر این عملیات با موفقیت همراه نبود، رسانه‌های غربی برای اثبات عدم موفقیت آن دست به انتشار تصاویری از سلمان رشدی می‌زدند تا ناکام ماندن آن را به رخ بکشند.

🔹 چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده؛ و این مسئله‌ای است که احتمال موفقیت‌آمیز بودن عملیات را تقویت می‌کند.