سورنا ستاری استعفا کرد؟
سورنا ستاری استعفا کرد؟

سورنا ستاری استعفا کرد؟ 🔹خبرگزاری مهر: شنیده‌ها حاکی از آن است که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده است.

سورنا ستاری استعفا کرد؟

🔹خبرگزاری مهر: شنیده‌ها حاکی از آن است که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده است.