سویه جدید امیکرون از راه رسید
سویه جدید امیکرون از راه رسید

سویه جدید امیکرون از راه رسید 🔹سویه جدید امیکرون با نام «BA.۴.۶»، به سرعت در ایالات متحده آمریکا در حال شیوع پیدا کردن می باشد و اکنون نیز تایید شده است که این سویه در بریتانیا در حال گسترش یافتن است. 🔹کاملاً مشخص نیست که سویه جدید BA.۴.۶ چگونه پدید آمده، اما ممکن است یک […]

سویه جدید امیکرون از راه رسید

🔹سویه جدید امیکرون با نام «BA.۴.۶»، به سرعت در ایالات متحده آمریکا در حال شیوع پیدا کردن می باشد و اکنون نیز تایید شده است که این سویه در بریتانیا در حال گسترش یافتن است.

🔹کاملاً مشخص نیست که سویه جدید BA.۴.۶ چگونه پدید آمده، اما ممکن است یک نوع نوترکیب باشد./ایسنا