سپاه: انهدام شبکه وابسته به ضدانقلاب در اردبیل
سپاه: انهدام شبکه وابسته به ضدانقلاب در اردبیل

سپاه: انهدام شبکه وابسته به ضدانقلاب در اردبیل سازمان اطلاعات سپاه حضرت عباس(ع) اردبیل: 🔹 ۳ نفر از اعضای شبکه وابسته به جریانات معاند و ضد انقلاب در اردبیل دستگیر شدند. 🔹این افراد که با ایجاد گروه‌هایی قصد فعالیت تخریبی علیه امنیت ملی، تخریب اماکن دولتی و نظامی از طریق پرتاپ کوکتل مولوتف و ایجاد […]

سپاه: انهدام شبکه وابسته به ضدانقلاب در اردبیل

سازمان اطلاعات سپاه حضرت عباس(ع) اردبیل: 🔹 ۳ نفر از اعضای شبکه وابسته به جریانات معاند و ضد انقلاب در اردبیل دستگیر شدند.

🔹این افراد که با ایجاد گروه‌هایی قصد فعالیت تخریبی علیه امنیت ملی، تخریب اماکن دولتی و نظامی از طریق پرتاپ کوکتل مولوتف و ایجاد آتش‌سوزی را داشتند، دستگیر شدند.