سکته مغزی حسین کلانی
سکته مغزی حسین کلانی

سکته مغزی حسین کلانی 🔹حسین کلانی دو روز پیش دچار سکته مغزی شد. بلافاصله کلانی برای پشت سر گذاشتن مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد. البته خوشبختانه آخرین اخبار درباره وضیعت عمومی اسطوره فوتبال ایران خوب گزارش شده است. 🔹کلانی پس از پشت سر گذاشتن مراقبت‌های مورد نیاز، با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شده […]

سکته مغزی حسین کلانی

🔹حسین کلانی دو روز پیش دچار سکته مغزی شد. بلافاصله کلانی برای پشت سر گذاشتن مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد. البته خوشبختانه آخرین اخبار درباره وضیعت عمومی اسطوره فوتبال ایران خوب گزارش شده است.

🔹کلانی پس از پشت سر گذاشتن مراقبت‌های مورد نیاز، با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شده است. با این حالا حسین کلانی که قرار بود در مهرماه به ایران بازگردد با توصیه پزشک از سفرهای طولانی مدت منع شده است.