سیاست دشمن در بی‌ثبات‌سازی ایران شکست خورد
سیاست دشمن در بی‌ثبات‌سازی ایران شکست خورد

🔻سیاست دشمن در بی‌ثبات‌سازی ایران شکست خورد رئیس‌جمهور:دشمنان بعد از این که در این سیاست با شکست مواجه شدند به دنبال بی‌ثبات‌سازی ایران افتادند که این سیاست آنها هم شکست خورد. 🔹امروز جوانان ایرانی و مردم عزیزمان اثبات کردن که تلاش برای فشار حداکثری شکست خورده است. 🔹امروز نوکری برای مردم بزرگ‌ترین افتخار برای ما […]

🔻سیاست دشمن در بی‌ثبات‌سازی ایران شکست خورد

رئیس‌جمهور:دشمنان بعد از این که در این سیاست با شکست مواجه شدند به دنبال بی‌ثبات‌سازی ایران افتادند که این سیاست آنها هم شکست خورد.

🔹امروز جوانان ایرانی و مردم عزیزمان اثبات کردن که تلاش برای فشار حداکثری شکست خورده است.

🔹امروز نوکری برای مردم بزرگ‌ترین افتخار برای ما مسئولان است