سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شد.
سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شد.

سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شد. با اعلام یحیی گل‌محمدی در نشست خبری بعد از بازی با ذوب‌آهن؛ سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شده و به‌دنبال انتخاب تیم بعدی خود است.

سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شد.

با اعلام یحیی گل‌محمدی در نشست خبری بعد از بازی با ذوب‌آهن؛ سیامک نعمتی از پرسپولیس جدا شده و به‌دنبال انتخاب تیم بعدی خود است.