سی‌ان‌ان: کشورهای عربی آرام آرام به ایران نزدیک می‌شوند
سی‌ان‌ان: کشورهای عربی آرام آرام به ایران نزدیک می‌شوند

سی‌ان‌ان: کشورهای عربی آرام آرام به ایران نزدیک می‌شوند 🔹 رقبای عرب ایران در بحبوحه ابهامات در مورد مذاکرات هسته ای در حال بهبود روابط با تهران هستند. 🔹 امارات متحده عربی قرار است روابط دیپلماتیک خود را در سطح عالی بازگرداند و روز یکشنبه اعلام کرد که سیف محمد الزابی سفیر این کشور «در […]

سی‌ان‌ان: کشورهای عربی آرام آرام به ایران نزدیک می‌شوند

🔹 رقبای عرب ایران در بحبوحه ابهامات در مورد مذاکرات هسته ای در حال بهبود روابط با تهران هستند.

🔹 امارات متحده عربی قرار است روابط دیپلماتیک خود را در سطح عالی بازگرداند و روز یکشنبه اعلام کرد که سیف محمد الزابی سفیر این کشور «در روزهای آینده» به تهران بازخواهد گشت.

کویت هفته گذشته سفیر خود را بازگرداند و عربستان سعودی که شش سال پیش کشورهای حاشیه خلیج فارس خط این کشور را در کاهش سطح روابط با ایران دنبال کردند، در حال مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران است.