سید حسن خمینی: نباید به هر قیمتی قدرت را به دست گرفت یا نگه داشت
سید حسن خمینی: نباید به هر قیمتی قدرت را به دست گرفت یا نگه داشت

سید حسن خمینی: نباید به هر قیمتی قدرت را به دست گرفت یا نگه داشت باید سعی کرد اکثریت را به دست آورد و اگر هم نخواستند که نخواسته اندبخشی از علت اینکه حال ما خوش نیست متوجه حاکمان است؛ شاید هم سهم بزرگتری متعلق به آنان است نه از ما مشورت خواسته اند و […]

سید حسن خمینی: نباید به هر قیمتی قدرت را به دست گرفت یا نگه داشت باید سعی کرد اکثریت را به دست آورد و اگر هم نخواستند که نخواسته اندبخشی از علت اینکه حال ما خوش نیست متوجه حاکمان است؛ شاید هم سهم بزرگتری متعلق به آنان است نه از ما مشورت خواسته اند و نه حرف های ما خیلی روی آنها تأثیر دارد!

یادگار امام در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: باید به این سمت رفت که هرکسی عقایدش را بگوید و در مقابل مردم بگذارد؛ اگر انتخابات کمرنگ شود، وضع همین است که امروز هست.

🔹 در مرحله فعلی کار حزبی سخت است، ولی کار سیاسی اصولا سخت است. کار سیاسی نشستن بر سفره انداخته شده نیست. باید عقیده خودتان را بگویید.