سید محمد خاتمی: جنایاتی که در مدارس رخ داده هولناک و نابخشودنی است
سید محمد خاتمی: جنایاتی که در مدارس رخ داده هولناک و نابخشودنی است

سید محمد خاتمی: جنایاتی که در مدارس رخ داده هولناک و نابخشودنی است شگفت اینکه نهادها و کسانی که مسئول امنیت فرزندان این مرز و بوم هستند از کنار حادثه چنان گذشتند که گویی اتفاقی نیافتاده/ همه توان و تدبیر و امکانات باید برای ریشه یابی این جنایت بسیج شود رییس جمهور پیشین کشورمان در […]

سید محمد خاتمی: جنایاتی که در مدارس رخ داده هولناک و نابخشودنی است

شگفت اینکه نهادها و کسانی که مسئول امنیت فرزندان این مرز و بوم هستند از کنار حادثه چنان گذشتند که گویی اتفاقی نیافتاده/ همه توان و تدبیر و امکانات باید برای ریشه یابی این جنایت بسیج شود

رییس جمهور پیشین کشورمان در پیامی در پی لغو کنگره حزب توسعه ملی با اشاره به حوادث اخیر در مدارس و مسمومیت دانش آموزان تاکید کرد:

طی هفته های گذشته جنایتی که در دبستان های دخترانه قم رخ داد و از آنجا به سطوح بالاتر دانش آموزان و به شهرهای دیگر سرایت کرد، چنان هولناک و نگران کننده است که دل هر کس را که بهره ای از عاطفه دارد و در خود نسبت به انسان و کرامت او و بخصوص نسبت به زنان که گرفتار ستم مضاعف بوده و هستند احساس مسئولیت می کند خواهد لرزاند.

دستهای ناپاکی که راسا یا به تحریک دیگران چنین اقدام جنایتکارانه ای کردند قطع شود و ریشه این حوادث کنده شود و به جامعه این اطمینان داده شود که به هیچ وجه چنین حوادثی تحمل نخواهد شد.