سیر صعودی آمار سرقت!
سیر صعودی آمار سرقت!

   رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خبر داد: سیر صعودی آمار سرقت! موسی خلیل اللهی:کاهش هر نوع آسیب و ناهنجار‌های اجتماعی یکی از رسالت‌های اصلی و مهم مجموعه قضائی کشور و استان است. ▫️وقوع جرم سرقت آثار منفی و بسیار نامطلوبی در سطح جامعه دارد و بر این اساس باید نهادها، ادارات و سازمان‌ها طرح‌های لازم برای […]

   رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خبر داد: سیر صعودی آمار سرقت!

موسی خلیل اللهی:کاهش هر نوع آسیب و ناهنجار‌های اجتماعی یکی از رسالت‌های اصلی و مهم مجموعه قضائی کشور و استان است.

▫️وقوع جرم سرقت آثار منفی و بسیار نامطلوبی در سطح جامعه دارد و بر این اساس باید نهادها، ادارات و سازمان‌ها طرح‌های لازم برای پیشگیری از سرقت را ارائه کنند.

▫️با توجه به آمار افزایشی سرقت در استان باید زمینه های تشکیل و برگزاری جلسات مربوط به کمیته پیشگیری فراهم شود.