سیل تقدیر و تمجید از طارمی به‌خاطر اقدام خیرخواهانه در پرتغال
سیل تقدیر و تمجید از طارمی به‌خاطر اقدام خیرخواهانه در پرتغال

سیل تقدیر و تمجید از طارمی به‌خاطر اقدام خیرخواهانه در پرتغال 🔷ستاره تیم ملی کشورمان با اقدامی خیرخواهانه باعث شد تا هواداران پورتو از او تمجید کنند. 🔷اقدام بزرگ و بشردوستانه مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو با حراج گذاشتن پیراهن خود برای درمان یک کودک معلول پرتغالی باعث شد تا سیل عظیمی از پیام […]

سیل تقدیر و تمجید از طارمی به‌خاطر اقدام خیرخواهانه در پرتغال

🔷ستاره تیم ملی کشورمان با اقدامی خیرخواهانه باعث شد تا هواداران پورتو از او تمجید کنند.

🔷اقدام بزرگ و بشردوستانه مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو با حراج گذاشتن پیراهن خود برای درمان یک کودک معلول پرتغالی باعث شد تا سیل عظیمی از پیام های تشکر را در پرتغال به سوی ستاره ایرانی روانه کند.

🔷نلسون فریرا یکی از هواداران تیم پورتو که پسری دارای معلولیت دارد و او از طارمی درخواست کرده بود تا پیراهن خود را برای درمان پسرش به حراج بگذارد که با موافقت ستاره ایرانی مواجه شد.

🔷این هوادار با انتشار پیامی از مهدی طارمی به‌خاطر این اقدام تشکر کرد و گفت: می‌خواهم از همه شما تشکر کنم، برای کمک به این انسان فروتن با قلبی بزرگ که مهدی طارمی دارد. می‌خواهم از همه شما خواهش کنم که از دوستم طارمی برای اهدای پیراهن‌اش برای حراج تشکر کنم تا پول این حراج برای درمان پسرم فیلپ صرف شود.