شادی رحمان عموزاد به سبک فوتبالیست‌ها
شادی رحمان عموزاد به سبک فوتبالیست‌ها

شادی رحمان عموزاد به سبک فوتبالیست‌ها 🔹روز گذشته رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در فینال جام جهانی کشتی آزاد به مصاف یانی دیاکومیهالیس آمریکایی رفت و موفق به شکست حریف خود شد. 🔹عموزاد پس از این پیروزی با نشان داد قلب به سبک بازیکنان فوتبال برد خود را جشن گرفت.

شادی رحمان عموزاد به سبک فوتبالیست‌ها

🔹روز گذشته رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در فینال جام جهانی کشتی آزاد به مصاف یانی دیاکومیهالیس آمریکایی رفت و موفق به شکست حریف خود شد.

🔹عموزاد پس از این پیروزی با نشان داد قلب به سبک بازیکنان فوتبال برد خود را جشن گرفت.