شرایط در «تل‌آویو» متشنج است!
شرایط در «تل‌آویو» متشنج است!

شرایط در «تل‌آویو» متشنج است! 🔹رسانه‌های صهیونیستی از شرایط متشنج امنیتی در تل‌آویو ساعاتی پیش از آغاز تظاهرات اعتراض آمیز علیه نتانیاهو در دومین شنبه پیاپی خبر می‌دهند. 🔹به نوشته این رسانه‌ها، نیروهای امنیتی برای مقابله با تظاهرات اعتراض آمیز علیه نتانیاهو که طبق فراخوان داده شده قرار است در میدان هبیم در تل آویو […]

شرایط در «تل‌آویو» متشنج است!

🔹رسانه‌های صهیونیستی از شرایط متشنج امنیتی در تل‌آویو ساعاتی پیش از آغاز تظاهرات اعتراض آمیز علیه نتانیاهو در دومین شنبه پیاپی خبر می‌دهند.

🔹به نوشته این رسانه‌ها، نیروهای امنیتی برای مقابله با تظاهرات اعتراض آمیز علیه نتانیاهو که طبق فراخوان داده شده قرار است در میدان هبیم در تل آویو برگزار شود صورت می‌گیرد.

🔹روزنامه یسرائیل هیوم هم در وبسایت آنلاین خود از سطح شهر تل‌آویو خبر داد، خیابان‌های شهر شاهد شرایطی متشنج است.