شرایط معلمان در نقاط محروم ایران
شرایط معلمان در نقاط محروم ایران

شرایط معلمان در نقاط محروم ایران: حتی معلمان خانم هم مجبورند با سوخت‌برها خود را به نقاط صفر مرزی برسانند عبید ملک‌رئیسی معلمی در روستاهای نقطه صفر مرزی در مرز ایران و پاکستان:حتی معلمان خانم هم مجبورند با سوخت‌برها خود را به نقاط صفر مرزی برسانند. البته چون معلم هستیم سوخت‌برها از ما کرایه‌ای نمی‌گیرند. […]

شرایط معلمان در نقاط محروم ایران: حتی معلمان خانم هم مجبورند با سوخت‌برها خود را به نقاط صفر مرزی برسانند

عبید ملک‌رئیسی معلمی در روستاهای نقطه صفر مرزی در مرز ایران و پاکستان:حتی معلمان خانم هم مجبورند با سوخت‌برها خود را به نقاط صفر مرزی برسانند. البته چون معلم هستیم سوخت‌برها از ما کرایه‌ای نمی‌گیرند.

  🔹یک‌بار با ماشین سوخت‌بر با ۱۵ بشکه گازوئیل در حال حرکت بودیم که یکباره لاستیک ماشین ترکید و خدا رحم کرد که چپ و منفجر نشد. چند سال قبل یکی از همکاران ما در همین مسیرها جان خود را از دست داد.

    🔹صادق سعیدی معلم مناطق دورافتاده استان‌های خوزستان و چهار‌محال‌و‌بختیاری: ساکن ایذه هستم، تا جایی که می‌شود با خودرو می‌روم، اما بعد از آن باید یا پیاده یا با اسب و قاطر حرکت کنم.

🔹فیروز خالدی معلم بازنشسته روستاهای اطراف سنندج ازجمله گرمیدر و سمان و روستاهای اطراف دیواندره: دانش‌آموز دختری داشتم که به‌خاطر هوش و ذکاوتش در کلاس به او می‌گفتند دکتر! اما بعد از پایه ششم به‌دلیل نبود مدرسه دخترانه متوسطه اول در روستا مجبور به ترک تحصیل شد.