شروین حاجی‌پور با سپردن وثیقه آزاد شد
شروین حاجی‌پور با سپردن وثیقه آزاد شد

شروین حاجی‌پور با سپردن وثیقه آزاد شد مجید کاوه وکیل شروین حاجی پور:با پيگيرى‌هاى انجام‌شده و همكارى ديگر وكيل پرونده جناب دكتر عادل عليپور و مساعدت مشفقانه‌ى بازپرس محترم شعبه ١١ دادسراى عمومى و انقلاب سارى، قرار بازداشت موقت شروين حاجى‌پور تبديل به وثيقه و ايشان دقايقى قبل (ظهر ١٤٠١/٠٧/١٢) به آغوش خانواده بازگشت.

شروین حاجی‌پور با سپردن وثیقه آزاد شد

مجید کاوه وکیل شروین حاجی پور:با پيگيرى‌هاى انجام‌شده و همكارى ديگر وكيل پرونده جناب دكتر عادل عليپور و مساعدت مشفقانه‌ى بازپرس محترم شعبه ١١ دادسراى عمومى و انقلاب سارى، قرار بازداشت موقت شروين حاجى‌پور تبديل به وثيقه و ايشان دقايقى قبل (ظهر ١٤٠١/٠٧/١٢) به آغوش خانواده بازگشت.