شش مدال از دسته فوق سنگین نصب ایران
شش مدال از دسته فوق سنگین نصب ایران

🔻شش مدال از دسته فوق سنگین نصب ایران 🔹مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا در بحرین با کسب شش مدال برای تیم ملی ایران از جمله مدال طلای داودی در حرکت دوضرب پایان یافت.

🔻شش مدال از دسته فوق سنگین نصب ایران

🔹مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا در بحرین با کسب شش مدال برای تیم ملی ایران از جمله مدال طلای داودی در حرکت دوضرب پایان یافت.