شغلی که از آن خبر ندارید / ماهی ۱۲ میلیون برای پیک پیاده
شغلی که از آن خبر ندارید / ماهی ۱۲ میلیون برای پیک پیاده

شغلی که از آن خبر ندارید / ماهی ۱۲ میلیون برای پیک پیاده شغلی که این روزها رواج بسیاری پیدا کرده است و افراد زیادی از این کار درآمدهای خوبی دارند، پیک پیاده است. جدای از پیک موتوری، پیک پیاده هم جدیدا به لیست استخدام رستوران‌ها و… اضافه شده است. این کار نیاز به وسیله […]

شغلی که از آن خبر ندارید / ماهی ۱۲ میلیون برای پیک پیاده

شغلی که این روزها رواج بسیاری پیدا کرده است و افراد زیادی از این کار درآمدهای خوبی دارند، پیک پیاده است.

جدای از پیک موتوری، پیک پیاده هم جدیدا به لیست استخدام رستوران‌ها و… اضافه شده است.

این کار نیاز به وسیله شخصی ندارد و کسی که به این کار مشغول می‌شود، بسته هایی را که تحویلش می‌دهند به صورت پیاده جابه جا می‌کند.

برای انجام این کار، سابقه کاری نیازی نیست و فقط باید محیط اطراف را کاملا بلد باشید

درآمد این کار از ماهی ۵میلیون تومان آغاز و تا ۱۲میلیون تومان هم می‌رسد