شلیک موشک از کره شمالی به سمت دریای ژاپن
شلیک موشک از کره شمالی به سمت دریای ژاپن

🔻شلیک موشک از کره شمالی به سمت دریای ژاپن 🔹رسانه‌های محلی بامداد پنجشنبه از شلیک مجدد موشک بالستیک توسط کره شمالی به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) خبر دادند. 🔹ستاد مشترک ارتش کره جنوبی طی بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت این موشک بالستیک نامشخص از شرق کره شمالی شلیک شده است.

🔻شلیک موشک از کره شمالی به سمت دریای ژاپن

🔹رسانه‌های محلی بامداد پنجشنبه از شلیک مجدد موشک بالستیک توسط کره شمالی به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) خبر دادند.

🔹ستاد مشترک ارتش کره جنوبی طی بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت این موشک بالستیک نامشخص از شرق کره شمالی شلیک شده است.