شمار جانباختگان زلزله ۷.۸ ریشتریِ ترکیه از ۴۷ هزار تن گذشت
شمار جانباختگان زلزله ۷.۸ ریشتریِ ترکیه از ۴۷ هزار تن گذشت

شمار جانباختگان زلزله ۷.۸ ریشتریِ ترکیه از ۴۷ هزار تن گذشت بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، شمار قربانیان زلزله‌های ششم فوریه در ترکیه از مرز ۴۷ هزار تن عبور کرده است.

شمار جانباختگان زلزله ۷.۸ ریشتریِ ترکیه از ۴۷ هزار تن گذشت

بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، شمار قربانیان زلزله‌های ششم فوریه در ترکیه از مرز ۴۷ هزار تن عبور کرده است.