شمار قربانیان تیراندازی مدرسه‌ای در روسیه به ۱۷ نفر افزایش یافت
شمار قربانیان تیراندازی مدرسه‌ای در روسیه به ۱۷ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان تیراندازی مدرسه‌ای در روسیه به ۱۷ نفر افزایش یافت 🔹کمیته تحقیقات روسیه امروز سه شنبه با اعلام افزایش شمار جان باختگان تیراندازی اخیر در مدرسه ای درشهر ایژوسک به ۱۷ نفر، گزارش داد ۲۳ کودک و ۲ بزرگسال در حادثه تیراندازی مدرسه ای در ایژوسک زخمی و ۱۷ نفر کشته شدند.

شمار قربانیان تیراندازی مدرسه‌ای در روسیه به ۱۷ نفر افزایش یافت

🔹کمیته تحقیقات روسیه امروز سه شنبه با اعلام افزایش شمار جان باختگان تیراندازی اخیر در مدرسه ای درشهر ایژوسک به ۱۷ نفر، گزارش داد ۲۳ کودک و ۲ بزرگسال در حادثه تیراندازی مدرسه ای در ایژوسک زخمی و ۱۷ نفر کشته شدند.