شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به ۴ نفر رسید
شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به ۴ نفر رسید

شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به ۴ نفر رسید «محرم اینجه» از سوی حزب مملکت (میهن) و «سینان اوگان» از سوی ائتلاف «آتا» نامزد انتخابات بهار سال آینده ترکیه شدند و به این ترتیب شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چهار نفر رسید. هفته گذشته نیز احزاب ائتلاف «ملت» شامل حزب جمهوری‌خواه […]

شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به ۴ نفر رسید

«محرم اینجه» از سوی حزب مملکت (میهن) و «سینان اوگان» از سوی ائتلاف «آتا» نامزد انتخابات بهار سال آینده ترکیه شدند و به این ترتیب شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چهار نفر رسید.

هفته گذشته نیز احزاب ائتلاف «ملت» شامل حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال کلیچدار اوغلو»، حزب نیک (خوب) به رهبری «مرال آکشنر»، حزب سعادت به رهبری «تمل کاراملا اوغلو»، حزب دموکرات به رهبری «گلتکین اویسال»، حزب جهش و دموکراسی(دوا) به رهبری «علی باباجان» و حزب آینده به رهبری «احمد داوود اوغلو» که تحت عنوان میز شش گانه گردهم آمده‌اند، «کمال قلیچدار اوغلو» را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کردند.