شما چه کردید آقای زارع‌پور؟
شما چه کردید آقای زارع‌پور؟

تلگرام در عراق رفع فیلتر شد؛ شما چه کردید آقای زارع‌پور؟ چند روز پیش عراق تلگرام را فیلتر کرد. وزارت ارتباطات عراق گفته بود از تلگرام خواسته کانال‌هایی که دادۀ موسسات دولتی و اطلاعات شخصی مردم را افشا می‌کنند را ببندد اما این شرکت جواب نداده به گزارش تایسیز نیوز، چند روز پیش عراق تلگرام […]

تلگرام در عراق رفع فیلتر شد؛

شما چه کردید آقای زارع‌پور؟

شما چه کردید آقای زارع‌پور؟

چند روز پیش عراق تلگرام را فیلتر کرد. وزارت ارتباطات عراق گفته بود از تلگرام خواسته کانال‌هایی که دادۀ موسسات دولتی و اطلاعات شخصی مردم را افشا می‌کنند را ببندد اما این شرکت جواب نداده

به گزارش تایسیز نیوز، چند روز پیش عراق تلگرام را فیلتر کرد. وزارت ارتباطات عراق گفته بود از تلگرام خواسته کانال‌هایی که دادۀ موسسات دولتی و اطلاعات شخصی مردم را افشا می‌کنند را ببندد اما این شرکت جواب نداده.

حالا وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد که این تصمیم به این خاطر اتخاذ شده است که شرکت تلگرام به درخواست‌های همکاری نهادهای امنیتی عراق پاسخ مثبت داده است.

اما در ایران تلگرام نزدیک به ۸ سال است که فیلتر است و اپ‌های دیگری هم به فهرست فیلترینگ اضافه شدند.

مسئولان مدام می‌گویند که این شرکت‌ها در صورتی که قوانین ما را بپذیرند برای رفع فیلتر مشکلی نداریم. از سوی دیگر تجربه عراق نشان داد که صرفا ظرف چند روز شدنی است که با شرکت‌های مذکور وارد مذاکره شد و آنها نیز درخواست‌های معقول اجرایی می‌کنند.

حالا سوال مهم این است که مسئولان ایرانی چه مذاکراتی برای رفع فیلتر تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند؟ بد نیست که از آقای زارع‌پور بپرسیم که شما برای رفع فیلتر چه کرده‌اید و چه مذاکراتی داشته‌اید؟ اگر اقدامی کرده‌اید جزئیات آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهید