شناسایی ۲ نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز/ قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد
شناسایی ۲ نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز/ قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد

شناسایی ۲ نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز/ قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از شناسایی دو نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز خبر داد و گفت: برای این افراد بعد از تفهیم اتهام قرار قانونی صادر شده است. […]

شناسایی ۲ نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز/ قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد

شناسایی ۲ نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز/ قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از شناسایی دو نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز خبر داد و گفت: برای این افراد بعد از تفهیم اتهام قرار قانونی صادر شده است.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از قوه قضاییه، علیلو دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری موضوع حمله به یک وکیل دادگستری، اظهار کرد: با دستور قضایی و انجام تحقیقات، افرادی که در فیلم منتشر شده از حمله به یک وکیل دادگستری در فضای مجازی منتشر شده بود، شناسایی و به دادسرای شهرستان اسکو احضار شدند.

وی بیان کرد: در مورد اتفاق رخ داده در روز انتخابات هم از شاکی و هم از دو فرد دخیل در ماجرا تحقیقات انجام شد. بعد از انجام تحقیقات دو فرد حاضر در فیلم تفهیم اتهام شدند و قرار قانونی در مورد متهمان صادر شد. تحقیقات در رابطه این موضوع ادامه دارد.

وی بیان کرد: طبق تحقیقات انجام شده این دو فرد ارتباطی با ستاد نامزد خاصی ندارند.