شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه عراق
شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه عراق

🔻شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه عراق 🔹️خبرنگار المیادین اعلام کرد که در اطراف میدان گازی کورمور در شهر چمچمال استان سلیمانیه واقع در شمال عراق انفجار رخ داده است. 🔹️بر همین اساس برخی منابع عراقی امشب از حمله راکتی به میدان گازی کورمور در جنوب استان سلیمانیه خبر داده‌اند.

🔻شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه عراق

🔹️خبرنگار المیادین اعلام کرد که در اطراف میدان گازی کورمور در شهر چمچمال استان سلیمانیه واقع در شمال عراق انفجار رخ داده است.

🔹️بر همین اساس برخی منابع عراقی امشب از حمله راکتی به میدان گازی کورمور در جنوب استان سلیمانیه خبر داده‌اند.