شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد
شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد

شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد 🔹تحول‌آفرینی جدی در حوزه رسانه دولت، ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی در تیم اطلاع‌رسانی، ارتقای انگاره دولت در افکار عمومی و ایجاد تحول ساختاری در فرایندهای تهیه تا انتشار اخبار رئیس جمهوری، مطالباتی است که رئیس جمهور از معاون جدید ارتباطات دفتر خود انتظار […]

شهرام وثوقی راد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد

🔹تحول‌آفرینی جدی در حوزه رسانه دولت، ایجاد یکپارچگی و هم‌افزایی در تیم اطلاع‌رسانی، ارتقای انگاره دولت در افکار عمومی و ایجاد تحول ساختاری در فرایندهای تهیه تا انتشار اخبار رئیس جمهوری، مطالباتی است که رئیس جمهور از معاون جدید ارتباطات دفتر خود انتظار دارد.

🔹وثوقی راد از مدیران ارشد حوزه خبر در سازمان صداوسیماست که مدیرکلی پخش اخبار سیما و سردبیری خبر ۲۰/۳۰ را در کارنامه دارد. پیش از او، سکان معاونت ارتباطات دفتر رئیس جمهور در اختیار عباس هنرمند بود، هنرمند پس از این مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور خواهد بود.