شهرداری آماده کمک به افزایش ساعت فعالیت بازار تاریخی تبریز
شهرداری آماده کمک به افزایش ساعت فعالیت بازار تاریخی تبریز

شهرداری آماده کمک به افزایش ساعت فعالیت بازار تاریخی تبریز یعقوب هوشیار:سیاست مدیریت شهری به سمت افزایش مشارکت مردم در امور شهری است چرا که خیر و برکت نیز در خرد جمعی است. اجرای موفق طرح ابتکاری محلول پاشی مرهون فرهنگ سازی و حضور رسانه ها بود و با همراهی شهروندان فهیم و اصحاب رسانه […]

شهرداری آماده کمک به افزایش ساعت فعالیت بازار تاریخی تبریز

یعقوب هوشیار:سیاست مدیریت شهری به سمت افزایش مشارکت مردم در امور شهری است چرا که خیر و برکت نیز در خرد جمعی است.

اجرای موفق طرح ابتکاری محلول پاشی مرهون فرهنگ سازی و حضور رسانه ها بود و با همراهی شهروندان فهیم و اصحاب رسانه امسال موفق شدیم از توزیع ۵۰ هزار تن نمک در سطح شهر جلوگیری کنیم.

برخی از شهرها خواستار بهره مندی از سیستم محلول پاشی هستند .

بحث ترافیک در سال آینده ترافیک پل قاری باید به صورت جدی مورد توجه مدیران منطقه قرار گیرد.

با توجه به فرا رسیدن فصل گردشگری تبریز باید تمهیدات لازم برای افرایش ساعات کاری بازار تبریز اندیشیده شود تا این بازار تاریخی با تمام توان در خدمت شهروندان و گردشگران باشد.

شهرداری آماده انجام هرنوع کمک در راستای افزایش ساعت کاری و فعالیت بازار تاریخی تبریز است.