شهردار تبریز خبر داد؛تدوین برنامه جامع ورزش همگانی برای سال ۱۴۰۲
شهردار تبریز خبر داد؛تدوین برنامه جامع ورزش همگانی برای سال ۱۴۰۲

شهردار تبریز خبر داد؛تدوین برنامه جامع ورزش همگانی برای سال ۱۴۰۲ یعقوب هوشیار:برنامه‌های ما در حوزه ورزش همگانی برپایه آموزش و برگزاری رویدادهای ورزشی خواهد بود و نگاه مدیریت شهری حرکت به سمت جامعه سالم، تندرست و بانشاط است.  برای سال ۱۴۰۲ هر هفته برنامه مشخصی داشته و ورزش‌های مختلف همگانی را با حضور و […]

شهردار تبریز خبر داد؛تدوین برنامه جامع ورزش همگانی برای سال ۱۴۰۲

یعقوب هوشیار:برنامه‌های ما در حوزه ورزش همگانی برپایه آموزش و برگزاری رویدادهای ورزشی خواهد بود و نگاه مدیریت شهری حرکت به سمت جامعه سالم، تندرست و بانشاط است.  برای سال ۱۴۰۲ هر هفته برنامه مشخصی داشته و ورزش‌های مختلف همگانی را با حضور و مشارکت تمام اقشار جامعه برنامه‌ریزی و اجرا خواهیم کرد.

 در هر نقطه شهر رشته‌های مختلف ورزشی همچون دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی و ورزش‌های خیابانی را توسعه می‌دهیم تا نشاط و شادابی در جامعه پررنگ باشد.