شهردار تبریز خبر داد:پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده
شهردار تبریز خبر داد:پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده

شهردار تبریز خبر داد:پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده یعقوب هوشیار شهردار تبریز:به دلیل وجود پروژه‌های نیمه تمام متعدد و ضرورت تکمیل آنها در سال جاری، حوزه زیباسازی مورد غفلت واقع شد که این موضوع از نقاط ضعف شهرداری بود. در حال تدوین پیوست این موضوع هستیم تا در هر منطقه […]

شهردار تبریز خبر داد:پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده

یعقوب هوشیار شهردار تبریز:به دلیل وجود پروژه‌های نیمه تمام متعدد و ضرورت تکمیل آنها در سال جاری، حوزه زیباسازی مورد غفلت واقع شد که این موضوع از نقاط ضعف شهرداری بود.

در حال تدوین پیوست این موضوع هستیم تا در هر منطقه از شهر شاهد زیباسازی معابر و میادین باشیم.

زیباسازی شهری در قالب رویکردهای مختلف اعم از بهره گیری فضاهای سبز، المان های شهری، نقاشی دیواری و گلکاری می تواند علاوه بر زیبایی هرچه بیشتر، برای شادابی و سرزندگی شهر و شهروندان نیز موثر باشد.