شهردار تبریز خبر دادپیشرفت ۷۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد
شهردار تبریز خبر دادپیشرفت ۷۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد

شهردار تبریز خبر دادپیشرفت ۷۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد یعقوب هوشیار: پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت، در واقع ورودی جنوب‌غرب تبریز است که با تکمیل آن شاهد روان‌سازی این مسیر و کاهش ترافیک موجود خواهیم بود. تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد یکی از پروژه‌های باکیفیت تبریز با هفت دهنه و ستون‌ریزی‌ یکپارچه است که از خرداد سال گذشته […]

شهردار تبریز خبر دادپیشرفت ۷۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد

یعقوب هوشیار: پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت، در واقع ورودی جنوب‌غرب تبریز است که با تکمیل آن شاهد روان‌سازی این مسیر و کاهش ترافیک موجود خواهیم بود.

تقاطع غیرهمسطح رسالت-دیزل‌آباد یکی از پروژه‌های باکیفیت تبریز با هفت دهنه و ستون‌ریزی‌ یکپارچه است که از خرداد سال گذشته آغاز و نیمه‌تمام مانده بود.

درحالی که روگذر رسالت تا پایان سال گذشته فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با تسریع فعالیت‌های عمرانی طی سالجاری این میزان به ۷۵ درصد رسیده است.