شهردار تبریز خبر دادکنترل ساخت و ساز غیرمجاز با استقرار پهپاد
شهردار تبریز خبر دادکنترل ساخت و ساز غیرمجاز با استقرار پهپاد

شهردار تبریز خبر دادکنترل ساخت و ساز غیرمجاز با استقرار پهپاد شهردار تبریز سرمایه گذاری در حوزه مسکن را یکی از برنامه های مدیریت شهری برای سال آینده دانست. یعقوب هوشیار تولید املاک و اموال شهرداری در سال جاری را مناسب توصیف کرد و با اشاره به اینکه علاوه بر ۷۰۰ واحد، در شهرک جوانان […]

شهردار تبریز خبر دادکنترل ساخت و ساز غیرمجاز با استقرار پهپاد

شهردار تبریز سرمایه گذاری در حوزه مسکن را یکی از برنامه های مدیریت شهری برای سال آینده دانست.

یعقوب هوشیار تولید املاک و اموال شهرداری در سال جاری را مناسب توصیف کرد و با اشاره به اینکه علاوه بر ۷۰۰ واحد، در شهرک جوانان ۱۵۰۰ واحد مسکونی احداث می شود، نتیجه احداث این مسکن ها را ایجاد سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی برای شهرداری تبریز دانست.

شهردار از نهایی شدن خرید ۴۵۰ دستگاه تاکسی جهت نوسازی ناوگان تا به امروز خبر داد و گفت: هزینه خرید یکهزار دستگاه تاکسی نو تامین شده است.

وی همچنین از پیگیری پرونده های ماده صد خبر داد و گفت: اردیبهشت سال جاری، ۹۰۰ میلیارد تومان جریمه ماده صد وجود داشت که وصول نشده بود که به دنبال وصول این اعداد و ارقام هستیم.

به گفته هوشیار، در سال ۱۴۰۲ با ارتقای سیستم شهرسازی و سیستم پهبادی، ساخت و ساز در حریم شهر تحت کنترل و پایش قرار می گیرد تا ساخت و ساز غیرمجاز به حداقل برسد.