شهردار تبریز خیر داد: نصب تابلو روز شمار افتتاح در تمامی پروژه‌های عمرانی جدید
شهردار تبریز خیر داد: نصب تابلو روز شمار افتتاح در تمامی پروژه‌های عمرانی جدید

شهردار تبریز خیر داد: نصب تابلو روز شمار افتتاح در تمامی پروژه‌های عمرانی جدید شهردار تبریز گفت: شهرداران مناطق موظف اند از سال آینده در کنار نصب روز شمار، پیوست فرهنگی نیز در پروژه‌های بزرگ شهری تعریف کنند. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تدوین […]

شهردار تبریز خیر داد: نصب تابلو روز شمار افتتاح در تمامی پروژه‌های عمرانی جدید شهردار تبریز گفت: شهرداران مناطق موظف اند از سال آینده در کنار نصب روز شمار، پیوست فرهنگی نیز در پروژه‌های بزرگ شهری تعریف کنند.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تدوین و اجرای پیوست فرهنگی در پروژه‌های بزرگ شهری مورد توجه شهرداران مناطق قرار گرفته و استفاده از فناوری نو در عملیات عمرانی باید افزایش یابد.

وی افزود: پروژه‌های بزرگ شهری با اتکا به توان داخلی شهرداری تبریز قابل اجرا است چرا که افتتاح چندین پروژه بر اساس روز شمار اعلامی موید این واقعیت است اما برای تسریع در اجرای عملیات عمرانی باید “ساختار شکست کار” به صورت دقیق معین شود تا مسیر توسعه همه‌جانبه شهری با انسجام بیشتری به کار خود ادامه دهد.

هوشیار از شهرداران مناطق دهگانه و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری خواست از سال آینده در تمامی پروژه‌های عمرانی تابلو روز شمار نصب شود.

هوشیار با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سال آتی تعریف پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی است، گفت: پیوست فرهنگی در هر پروژه ای بر اساس شرایط پیرامونی مشخص می‌شود.

وقتی در اطراف تقاطع غیرهمسطح  زمین مساعد برای پارک وجود دارد، باید مطالعات احداث آن از بدو آغاز پروژه انجام گیرد تا همزمان با افتتاح بتوان فضای شهری را نیز تغییر داد و قدمی به سوی شهر انسان محور برداشت.