شهردار تبریز در دیدار با نخبگان حوزه منطقه ۷:افراد نخبه می‌توانند نقش مهمی در مدیریت شهری داشته باشند
شهردار تبریز در دیدار با نخبگان حوزه منطقه ۷:افراد نخبه می‌توانند نقش مهمی در مدیریت شهری داشته باشند

🔶شهردار تبریز در دیدار با نخبگان حوزه منطقه ۷:افراد نخبه می‌توانند نقش مهمی در مدیریت شهری داشته باشند 🔸شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری باید در اختیار مردم باشد و قطعا در این عرصه، افراد نخبه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند. #به‌گ یعقوب هوشیار در ادامه جلسات امروز خود در شهرداری منطقه ۷ تبریز، دیداری […]

🔶شهردار تبریز در دیدار با نخبگان حوزه منطقه ۷:افراد نخبه می‌توانند نقش مهمی در مدیریت شهری داشته باشند

🔸شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری باید در اختیار مردم باشد و قطعا در این عرصه، افراد نخبه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند.

#به‌گ

یعقوب هوشیار در ادامه جلسات امروز خود در شهرداری منطقه ۷ تبریز، دیداری صمیمی با نخبگان این منطقه داشت. هوشیار در این دیدار با بیان اینکه هم‌اکنون مدیریت‌ کلانشهرها در دنیا، به سمت شهر ایده‌آل حرکت می‌کند، گفت: در دیدگاه‌های دینی برای تعاریف شهر ایده‌آل از واژه مدینه فاضله یاد می‌شود. مدیریت هوشمند شهری در قالب‌های مختلفی مطرح می‌شود که حرکت همگی به سمت شهر ایده‌آل است. وی ادامه داد: این حرکت به سمت شهر ایده‌آل با استفاده از روش‌های نو، اندیشه‌های نو و افکار نو میسر است و ما تلاش می‌کنیم با بهره‌مندی از این افکار و اندیشه‌های نو، زندگی شهری را برای مردم تسهیل کنیم.