شهردار تبریز: مطالعات ترافیکی پروژه‌ها، سال آینده به کمک جامعه مهندسی انجام می‌شود
شهردار تبریز: مطالعات ترافیکی پروژه‌ها، سال آینده به کمک جامعه مهندسی انجام می‌شود

شهردار تبریز: مطالعات ترافیکی پروژه‌ها، سال آینده به کمک جامعه مهندسی انجام می‌شود یعقوب هوشیار در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز:یکی از مراجع اصلی مطالبه‌گری، مطالبه دانشجویان و قشر فرهیخته جامعه از مدیریت شهری است که می‌تواند در توسعه همه جانبه مدیریت شهری نقش موثری ایفا کند.در این راستا قصد داریم سال آینده مطالعات ترافیکی جامعی […]

شهردار تبریز: مطالعات ترافیکی پروژه‌ها، سال آینده به کمک جامعه مهندسی انجام می‌شود

یعقوب هوشیار در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز:یکی از مراجع اصلی مطالبه‌گری، مطالبه دانشجویان و قشر فرهیخته جامعه از مدیریت شهری است که می‌تواند در توسعه همه جانبه مدیریت شهری نقش موثری ایفا کند.در این راستا قصد داریم سال آینده مطالعات ترافیکی جامعی به کمک جامعه مهندسی انجام دهیم.

امیدوارم سال آینده بتوانیم مطالعات جامع ترافیکی شهر تبریز را تدوین کرده و اقدامات عمرانی ترافیکی را با محوریت این طرح تداوم دهیم.