شهردار خبر داداضافه شدن ۱۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز
شهردار خبر داداضافه شدن ۱۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز

شهردار خبر داداضافه شدن ۱۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز یعقوب هوشیار:قرداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار منعقد شده و تا پایان سال این اتوبوس‌ها تولید ، پلاک گذاری و به ناوگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه تحویل داده می‌شود.۳۰ دستگاه اتوبوس از ۱۰۰ […]

شهردار خبر داداضافه شدن ۱۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز

یعقوب هوشیار:قرداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار منعقد شده و تا پایان سال این اتوبوس‌ها تولید ، پلاک گذاری و به ناوگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه تحویل داده می‌شود.۳۰ دستگاه اتوبوس از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس مذکور در مرحله پلاک گذاری و آماده تحویل می باشد و به زودی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه می‌شود. برای خرید این اتوبوس‌ها مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهریور ماه سال‌جاری نیز ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر توسط پتروشیمی با هزینه ۱۳۵ میلیارد تومان برای استفاده در ناوگان تحویل گرفته شده است.

۱۹ دستگاه اتوبوس خریداری شده قبلی با ۸۶ میلیارد تومان هزینه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه شده و جابجایی مسافر را آغاز کرده اند.

دو کارخانه خودروساز داخلی قرارداد تولید ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس‌ برای شهرهای کشور را منعقد نموده که سهم شهرداری تبریز از این رقم ۱۳۴ دستگاه اتوبوس است.